Campus Online - för framtidens lärande

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. De är verksamma i hela utbildningskedjan och har elever från förskolebarn till vuxenstuderande. För att samla all relevant information och göra det enkelt för lärare och elever att komma åt digitala resurser har Bombayworks utvecklat den webbaserade och dynamiska plattformen Campus Online – en mötesplats för gymnasieskolors elever och lärare.

Bakgrunden till uppdraget var att AcadeMedia saknade en samlingsplats för digitala resurser, med informationen utspridd på flera platser. Idén om ett virtuellt campus hade börjat ta form och för att få hjälp med att förverkliga idén bjöd AcadeMedia in ett flertal aktörer att pitcha på uppdraget. Bombayworks vann och arbetet började 2019.

EN PLATTFORM – MÅNGA MÖJLIGHETER

Som ett första steg, skapades en pilot på gymnasieskolan NTI i Nacka. Piloten var hårdkodad och innehöll endast de mest grundläggande funktionerna i syfte att testa och validera konceptet.

Sedan dess har plattformen successivt utvecklats till Campus Online, en dynamisk webbplattform som fler gymnasieskolor nu är anslutna till. Eleverna kan hålla koll på vilka uppgifter som ska lämnas in, få överblick över sina scheman samt Google Classroom. Lärarna har tillgång till en annan vy och kan till exempel synka deadlines med eleverna.

Projektet har delvis genomförts som sprintar. Plattformen har utvecklats utifrån de redan kända behoven med mindre justeringar utifrån Bombayworks och AcadeMedias diskussioner och insikter under vägen. I projektet har både analytiker, utvecklare, testare och designers varit involverade för att skapa en UX-vänlig plattform för framtidens lärande.

5ee9fda48d51289a1f3aa486_group-2@3x-p-2000
5ee9fe10140e144cb968f6f1_group-13@2x-p-2000

ANVÄNDARVÄNLIGHET I FRAMSÄTET

Användarvänlighet har stått i centrum under hela utvecklingen


– Plattformen är gjord för att tillvarata både lärarnas och elevernas behov i deras respektive vardagar, säger Caroline Schouenborg, projektledare på Bombayworks.


– Att ansluta en ny skola är enkelt och intuitivt – Bombayworks behöver bara uppdatera listorna med de nya aktörerna. Innehållet kan sedan enkelt anpassas utifrån den nya skolans behov, säger Caroline Schouenborg.


Att samla all information i ett mångfacetterat och komplext system som samtidigt är enkelt och smidigt att använda har varit den största utmaningen. Och den har teamet i nära samarbete med Academedia lyckats med.

DIGITALT HELA VÄGEN

Som komplement till Campus Online för gymnasieskolorna jobbar AcadeMedia och Bombayworks även med digitalisering av andra verktyg inom vuxenutbildningarna.


 ‘Snacka med SYV’ som vi utvecklat, är ett verktyg med en bokningskalender som möjliggör för elever att komma i kontakt med studievägledare via video eller telefon. Att framöver integrera det i Campus Online är ett naturligt komplement av systemharmoniseringen, säger Caroline Schouenborg.

visa webbplats
5ee9ffe396f1c671711a6abc_group-13-copy-3@3x-p-2000

FLER Case

Isadora

EN RESA LÄNGS KONSUMENTVÄGEN

Visa case

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn

Visa case

Orkla

Digital harmoni i bred produktportfölj

Visa case

Academic Work

Ett digitalt hem för de unga och hungriga

Visa case
Alert

Unsupported browser

Sorry - Bombayworks isn't optimised for the browser you're using.
Please consider one of the following browsers

Chrome Safari Firefox

Exciting changes are underway!

Exciting changes are underway!

We're currently hard at work on a brand-new website that will be in line with our updated profile. Stay tuned for updates as we bring this vision to life!

Visit the old site