SAMSKAPAT SPEL FÖR VÄRLDENS BARN

Barns rätt till lek är en viktig del av FN:s mänskliga rättigheter. Tillsammans med kända biståndsorganisationer som UNICEF och Rädda Barnen driver Ikea initiativet Let's Play for Change, som främjar lek och dess betydelse. Som en del i initiativet engagerades Bombayworks för att utveckla ett spel som uppmuntrar till kreativitet, lekfullhet och laganda. Resultatet blev HOPP.

MER SPELANDE GER BÄTTRE UPPLEVELSE. FÖR ALLA.

I början är HOPP svartvitt och ganska tråkigt. Ju längre tid en användare spenderar i spelet, desto bättre och roligare upplevelse skapar man för sig själv – och andra. Beroende på hur mycket spelet spelas introduceras fler karaktärer, färger och objekt.

Alla de spelbara karaktärerna från spelet "Hopp" skapat tillsammans med Ikea.
Statussidan från spelet "Hopp"

Fler case

Orkla

Digital harmoni i bred produktportfölj

Isadora

EN RESA LÄNGS KONSUMENTVÄGEN

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn

Academic work

Ett digitalt hem för de unga och hungriga