En Resa Längs konsumentvägen

Isadora är ett svenskt kosmetikaföretag som säljer makeup och skönhetsprodukter på en global och hårt konkurrensutsatt marknad. För att stärka Isadoras digitala positionering och göra det lättare för dem att interagera med sina kunder fick Bombayworks uppdraget att utveckla en ny sajt, med stor flexibilitet för dagens och morgondagens behov.

Isadora upplevde kraftiga begränsningar med den sajt som fanns 2019 när de sökte efter en ny digital byrå. De efterfrågade en modern sajt som skulle göra det enkelt att kommunicera med sina användare och att följa deras konsumentresa. Bombayworks vann uppdraget i konkurrens med tre andra byråer.


– Vi arbetar mycket med våra digitala kanaler och vi gör allt inhouse. Vi var i ett extremt stort behov av hjälp och rekommendationer som kunde leda oss till en ny och väl fungerande lösning, säger Daria Ignatova, marketing and product development director på Isadora.


– Att vi valde Bombayworks som leverantör berodde kort och gott på tre anledningar: bred erfarenhet, kostnadseffektivitet och närhet. Vi ville ha en lokal leverantör med tätt samarbete.

En plattform för framtiden

En större flexibilitet i att jobba med innehållet och en möjlighet att skapa snabba kampanjer var det mest brådskande inför nylanseringen av sajten under hösten 2019. Den skulle också säkra Isadoras framtidsambitioner med bland annat en webbshop och möjligheten att enkelt kunna skala upp mot drygt 30 olika marknader.


Samtidigt som behovet av en ny kommunikationsplattform var stort arbetades en ny grafisk profil fram. Isadora som tidigare förknippats med mörka färger gick nu mot en ljus och fräsch profil, med en breddad målgrupp i sikte. Designen för den nya hemsidan togs fram av oss i nära samarbete med Isadora under arbetets första sprintar.


Under flera workshops diskuterade och jämförde vi för- och nackdelar mellan tre olika plattformar - Wordpress, Umbraco och Episerver. Valet föll på det anpassade paket som Bombayworks förhandlat fram med våra kontakter på Episerver. Plattformen valdes för skalbarheten – att den har utmärkt stöd för multispråk och webbshop, men också för att vi på ett effektivt sätt kunde koppla Isadoras bildbanksleverantör till Episerver.

 
isadora-13
isadora_2

SEO guiden till innehållet

Under våra analysworkshops utarbetade Bombayworks team tillsammans med Isadora ett tydligt syfte med den nya sajten, tog fram relevanta KPI:er och tydliga målgrupper. Vårt SEO-arbete gav en omfattande nyckelordsanalys som har varit grunden i Isadoras nya innehållsarbete. Vi hjälpte i detta Isadora att ta ägandet över konsumentresan och att samla in data längs hela vägen.


Nya isadora.com lanserades i december 2019, något senare än planerat. Denna första versionen av sajten kommer att utvecklas under flera steg framöver.


– Vi hade en del interna problem under hösten, folk kom och gick, och vi fick därför flytta fram deadlinen och planera om vårt arbete. Bombayworks projektledare var dock överraskande effektiv. Hon höll deadlines och kom med konstruktiva förslag på problem som uppstod längs vägen, säger Daria Ignatova.


– Vi har under hela processen fört en mycket nära dialog och ett tätt samarbete med veckovisa avstämningar. Det har varit ett av de roligaste projekten jag drivit, säger Gabriella Cogias, projektledare på Bombayworks.

Agilt arbete Hela vägen

Utvecklingsarbetet delades upp i flera sprintar under sommaren och hösten 2019. Utvecklingen gjordes med Bombayworks resurser i både Malmö och Mumbai och sköttes operativt från Sverige. Test sköttes från Indien och analys, SEO och projektledning i Sverige.

Till Sidan

Fler Case

Isadora

EN RESA LÄNGS KONSUMENTVÄGEN

Visa case

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn

Visa case

Orkla

Digital harmoni i bred produktportfölj

Visa case

Academic Work

Ett digitalt hem för de unga och hungriga

Visa case
Alert

Unsupported browser

Sorry - Bombayworks isn't optimised for the browser you're using.
Please consider one of the following browsers

Chrome Safari Firefox

Exciting changes are underway!

Exciting changes are underway!

We're currently hard at work on a brand-new website that will be in line with our updated profile. Stay tuned for updates as we bring this vision to life!

Visit the old site