DIGITAL HARMONI I BRED PORTFÖLJ

Norska FMCG-koncernen Orkla har närmare 200 varumärken i sin globala portfölj. I egenskap av digital partner har vi i uppdrag att möta nuvarande och framtida krav på digital kommunikation, skapa en gemensam plattform och infrastruktur för alla hemsidor och skapa en styr- och förvaltningsmodell för digital närvaro som maximerar synergier och minimerar kostnaderna.

Wordpress multi-site med Integration till Press, PIM & CRM.

EN PLATTFORM – ETT ORKLA

Tidigare använde Orkla fler än 20 plattformar och 30 digitala leverantörer. För att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet, säkerhet och ett gemensamt digitalt uttryck har vi tagit över hela ansvaret och utvecklat en gemensam plattform – passande nog döpt till One – och just nu pågår arbetet med att nylansera alla varumärkessidor.

Färger och element som använts vid designen av sajterna till Sonneveld och Ldb på One Orkla Web Platform.

Plattformen One är utformad för att möjliggöra och underlätta återanvändning och delning av funktioner, integrationer och kunskap. Genom att konsolidera all digital kommunikation till en enda plattform säkerställer vi också kvaliteten på Orklas hela digitala uttryck och budskap. Plattformen använder en, gemensam, setup för insikter, analyser och digitala marknadsföringsaktiviteter och minskar tiden för att sjösätta nya digitala initiativ. Plattformen består av ett stort antal moduler – vilket ger möjlighet för varje varumärke att ha sitt eget uttryck samtidigt som man följer Orklas digitala regler och policyer.

PARTNERSKAP FÖR DIGITALISERING

Bombayworks är Orklakoncernens främsta partner för digital kommunikation. Sedan starten 2008 har samarbetet växt och blivit ett partnerskap. Idag ansvarar vi för att leverera strategi, insikter, analys, design, utveckling, innehåll, lokalisering och supporttjänster till alla koncernens bolag, dotterbolag och varumärken.

Fler case

Orkla

Digital harmoni i bred produktportfölj

Isadora

EN RESA LÄNGS KONSUMENTVÄGEN

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn

Academic work

Ett digitalt hem för de unga och hungriga