trestegsraket till
en hållbar digital designbrief

En designer är van vid att arbeta innovativt och att anpassa sig efter projektets gång. Men tydliga riktlinjer gör inte bara processen smidigare – även resultatet blir bättre. En välskriven brief är ditt första steg.

”We are your full-service partner in driving digital business success, with services built to add value to all aspects of a digital endeavour. From strategy to execution, coding to content and insights to maintenance.”

Malin Broman, Project leader Köket & Gården

En designer jobbar dagligen med att ta varumärken ut på den digitala arenan. Tricket är att bearbeta både grafisk profil och tonalitet samtidigt som man förädlar den historia varumärket bär med sig. Designern måste också ta hänsyn till att slutprodukten ska vara enkel att navigera, lätt att läsa och anpassad för flera plattformar såsom mobil och surfplatta.

För dig som beställare är det kanske viktigast att resultatet går i linje med din vision. Med denna guide blir du expert på hur du briefar en designer på bästa möjliga sätt för att få ut bästa möjliga slutprodukt.

1 - Sammanställ ert material

Det är inte alltid ett företags grafiska material finns på samlat på ett ställe. Utan komplett underlag blir kreatörens jobb så mycket svårare. Vilka grafiska element gäller? Är det den befintliga hemsidan som är närmast varumärkets grafiska profil? Varför ser den ut som den gör?

En designer vill allra helst ha varumärkets visuella material samlat i en grafisk manual. När typsnitt, logotyp, bilder, styrdokument och liknande finns organiserat på ett ställe ger du designprocessen en kickstart. Även gammalt kampanjmaterial kan vara värdefullt.

Ofta ser man olika varianter och årgångar av samma grafiska element och ett designinitiativ är då ett perfekt tillfälle att se över företagets grafiska framtoning.
Känns det rörigt? En digital byrå kan hjälpa till med inventeringen – men även med processerna och besluten kring hur ditt företag ska framställas.

Det är inte alltid ett företags grafiska material finns på samlat på ett ställe. Utan komplett underlag blir kreatörens jobb så mycket svårare. Vilka grafiska element gäller? Är det den befintliga hemsidan som är närmast varumärkets grafiska profil? Varför ser den ut som den gör?

En designer vill allra helst ha varumärkets visuella material samlat i en grafisk manual. När typsnitt, logotyp, bilder, styrdokument och liknande finns organiserat på ett ställe ger du designprocessen en kickstart. Även gammalt kampanjmaterial kan vara värdefullt.

Ofta ser man olika varianter och årgångar av samma grafiska element och ett designinitiativ är då ett perfekt tillfälle att se över företagets grafiska framtoning.
Känns det rörigt? En digital byrå kan hjälpa till med inventeringen – men även med processerna och besluten kring hur ditt företag ska framställas.

Det är inte alltid ett företags grafiska material finns på samlat på ett ställe. Utan komplett underlag blir kreatörens jobb så mycket svårare. Vilka grafiska element gäller? Är det den befintliga hemsidan som är närmast varumärkets grafiska profil? Varför ser den ut som den gör?

En designer vill allra helst ha varumärkets visuella material samlat i en grafisk manual. När typsnitt, logotyp, bilder, styrdokument och liknande finns organiserat på ett ställe ger du designprocessen en kickstart. Även gammalt kampanjmaterial kan vara värdefullt.

Ofta ser man olika varianter och årgångar av samma grafiska element och ett designinitiativ är då ett perfekt tillfälle att se över företagets grafiska framtoning.
Känns det rörigt? En digital byrå kan hjälpa till med inventeringen – men även med processerna och besluten kring hur ditt företag ska framställas.