Bombayworks IntegritetsPolicy

Bombayworks AB (fortsättningsvis “vi”) är en digital fullservicebyrå som skapar kostnadseffektiva digitala lösningar med mätbart affärsvärde. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bombayworks tar din integritet på allvar och vi är fast beslutna att skydda din rätt till integritet. Vi vill att du ska veta varför vi samlar in din personliga information, vad vi samlar in, hur vi använder den och hur länge vi sparar den. Vi vill också att du ska veta hur du kan komma åt, ändra, korrigera och i vissa fall radera din information.‍

Varför vi samlar in dina personuppgifter‍

page-1

Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till en av våra marknadsaktiviteter såsom föreläsningar, webinar, afterwork eller andra sociala tillställningar i syfte att följa upp aktivitetens effektivitet samt för att informera om kommande aktiviteter.

page-1

Vi samlar in personuppgifter när du beställer eller tar del av vårt marknadsföringsmaterial i syfte att tillhandahålla användbar information och följa upp dess effektivitet i marknadsföringssyfte.

page-1

Vi samlar in information när du kontaktar oss i syfte att kunna besvara ditt ärende och framåt försäkra oss om att du hittat en lösning.

page-1

Vi samlar in information när du köper och/eller använder dig av våra tjänster. Vi gör detta för att kunna tillhandahålla sagda tjänst, skicka viktig information till dig, hålla vår del av aktuella avtal och för att bearbeta finansiella transaktioner. Informationen kan även samlas in av juridiska och regulatoriska skäl.

Vilka personuppgifter vi samlar in

page-1

Vi samlar in information som namn, e-post, telefonnummer, adress, befattning och företag.

page-1

Vi kan komma att samla in andra uppgifter som du tillhandahåller genom de formulär för kontakt, nedladdning eller registrering som finns på vår webbplats, nu eller i framtiden.

page-1

Vi samlar in data som du skickar till oss via digitala enkäter, när du ansöker om att delta i våra evenemang, i samband med supportärenden eller vid en jobbansökan.

page-1

Vi samlar in anonymiserad information som skickas av din webbläsare när du besöker våra webbplatser såsom IP-adress, operativsystem och webbläsarversion. Om du identifierar dig genom att fylla i ett formulär kan vissa uppgifter (t.ex. vilka sidor du besökt på våra webbplatser) att kopplas till din personliga information

Läs mer om information vi samlar in när du besöker vår webbplats i vår cookie policy.

Hur vi använder dina personuppgifter

page-1

Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. I fall då du ger oss din uttryckliga tillåtelse kan vi dela dina personuppgifter med av dig godkända partners.

page-1

Om du begär marknadsföringsmaterial eller deltar i ett marknadsföringsevenemang kan vi komma att använda dina personuppgifter för att följa upp effekten av marknadsföringsaktiviteten.

page-1

Om du har begärt att bli tillagd för något av våra nyhetsbrev, kan vi använda din adress för att skicka marknadskommunikation till dig.

page-1

Om vi har inlett ett samarbete med dig kan vi använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om uppdateringar gällande våra produkter eller tjänster.

page-1

Vi kan komma att dela information med leverantörer som agerar för vår räkning, till exempel tjänster vi använder för att hålla våra kontaktuppgifter uppdaterade. Dessa leverantörer agerar enligt våra instruktioner och följer de principer som beskrivs i detta dokument.

Hur och hur länge vi sparar dina personuppgifter

page-1

Vi behåller din information endast så länge det är motiverat från att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, eller för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav.

page-1

Om du är vår kund eller partner behåller vi informationen så länge det motiveras av vårt samarbete. Viss information kan sparas längre, exempelvis arkiveras kontrakt även när de slutat gälla.

page-1

Om du har begärt att få marknadskommunikation, kommer vi endast behålla dina personuppgifter under den tid då du interagerar med oss.

page-1

I normala fall behåller vi dina personuppgifter i högst 24 månader efter vår senaste kontakt eller när ditt avtal har löpt ut. Undantag görs om vi måste behålla informationen av juridiska skäl, till exempel undertecknade avtal.

page-1

Insamlad data lagras i molnet hos leverantörer med datacenter belägna inom EU.

Dina rättigheter

page-1

Du kan när som helst välja att tacka nej till marknadskommunikation som vi skickar till dig, oavsett vilken relation du har till oss

page-1

Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter.

page-1

Du kan när som helst be oss korrigera felaktig information om dig.

page-1

Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter, alternativt (i vissa fall) begränsa i vilken utsträckning de behandlas. Detta gäller inte när vi behöver spara din information av juridiska skäl.

Hur du kontaktar oss

Bombayworks AB
Birger Jarlsgatan 32B
114 29 Stockholm
Sverige


E-post: privacy@bombayworks.se

Om du vill lämna in ett klagomål

Om du behöver hjälp att utöva din rättigheter i enlighet med denna text så kan du kontakta vårt personuppgiftsombud på privacy@bombayworks.se.


Du har även rätt att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Se kontaktuppgifter nedan:


E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: +46- (0)8 657 61 00

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi granskar denna integritetspolicy regelbundet. Ändringar och/eller justeringar publiceras på denna webbplats.

Alert

Unsupported browser

Sorry - Bombayworks isn't optimised for the browser you're using.
Please consider one of the following browsers

Chrome Safari Firefox

Exciting changes are underway!

Exciting changes are underway!

We're currently hard at work on a brand-new website that will be in line with our updated profile. Stay tuned for updates as we bring this vision to life!

Visit the old site