CRM & MARKET AUTOMATION

Vi skapar varaktiga kundrelationer genom automatisering och optimering av ditt budskap. Håll dig relevant med rätt budskap till rätt kund. Vid rätt tid och plats.

Vi stödjer dig både strategiskt och operationellt – för att få CRM-initiativ att både fungera och leverera. De små detaljerna inom automatisering gör ofta den stora skillnaden, särskilt vid storskaliga integrationer och konfigurationer över flera marknader. Vi drar gärna breda strategiska penseldrag, men vi levererar också konkret. Ett exempel är vårt eget Templatur, ett vertyg för emailskapande med inbyggd språkkonsolidering som underlättar utskick till flera marknader.

Analytikern Karin i möte med en copywriter och en designer på Bombayworks malmökontor.

“En datadriven approach gör att vi kan identifiera och fokusera på det mest väsentliga och värdeskapande”

Karin, Digital analytiker

Relevanta case

Electrolux

Partner för digitala lösningar i EMEA

Toyota

Centralt förvaltat – lokalt anpassat

Köket & Gården

Kortaste vägen mellan bonde och kök

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn