SÄG HEJ TILL DIRIGENTERNA

Våra projektledare ser till att vi jobbar efter allra bästa förmåga, sätt och ordning. De säkerställer projektstruktur, samordning och ledarskap som resulterar i tydlighet och KPI-vänliga leveranser till kunden. I tid och inom budget.

En illustration av en klocka, en kalender och en checklista.
PROJEKTLEDARE

Resursplanering
Projektkoordinering
Tids- och budgetplanering
Teamutveckling
Projektkommunikation
Kravspecifikation

Projektledaren Hanna arbetar vid köksbordet på malmökontoret.

"Som mellanhand mellan kunden och oss på Bombayworks ser jag till att förväntningar och deadlines sätts och uppfylls."

Hanna, projektledare

RELEVANTA CASE

Academic work

Ett digitalt hem för de unga och hungriga

Toyota

Centralt förvaltat – lokalt anpassat

Electrolux

Partner för digitala lösningar i EMEA

Orkla

Digital harmoni i bred produktportfölj