SÄG HEJ TILL DIRIGENTERNA

Våra projektledare ser till att vi jobbar efter allra bästa förmåga, sätt och ordning. De säkerställer projektstruktur, samordning och ledarskap som resulterar i tydlighet och KPI-vänliga leveranser till kunden. I tid och inom budget.

En illustration av en klocka, en kalender och en checklista.
PROJEKTLEDARE

Resursplanering
Projektkoordinering
Tids- och budgetplanering
Teamutveckling
Projektkommunikation
Kravspecifikation

Projektledaren Hanna arbetar vid köksbordet på malmökontoret.

"Som mellanhand mellan kunden och oss på Bombayworks ser jag till att förväntningar och deadlines sätts och uppfylls."

Hanna, projektledare

HÖR AV DIG!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Strategi och insikter? Hör av dig till Mats Johansson, Chief Growth Officer.

+46 76 647 45 25mats.johansson@bombayworks.se

Relevant case

Electrolux

Partner för digitala lösningar i EMEA

Toyota

Centralt förvaltat – lokalt anpassat

Köket & Gården

Kortaste vägen mellan bonde och kök

Ikea

Ett samskapat spel för världens barn